تعمیر رایانه

تعمیر رایانه


سامانه پشتیبان کارت جهت ارائه خدمات خود در سراسر کشور از تکنسین ها و کارشناسان IT دعوت به همکاری بصورت پاره وقت می نماید . متقاضیان جهت ثبت نام به بخش همکاری با ما وب سایت پشتیبان کارت مراجعه نمایند